Lokalanpassning

Vi utför åtskilliga anpassningar och konverteringar i industrier, sjukhus, skolor och offentliga miljöer av olika slag, exempelvis ombyggnad av kontor. Flertalet av den här typen av uppdrag sker i pågående verksamhet på kontor och  butiker. Nya förutsättningar och nya krav på fastigheten kräver olika åtgärder, det kan handla om en enklare renovering till mer omfattande ombyggnad. 

Vi är specialiserade på att arbeta i verksamheter där människor rör sig och verkar och vi tar alltid hänsyn till de hyresgäster som finns i fastigheten så att de inte påverkas negativt av byggprojektet. Pågående arbete är inget hinder för att vi skall kunna var effektiva och smidiga. Vi har flertalet uppdrag som kräver hög sekretess, vilket vi respekterar och följer till fullo.