Försäkringsskador

När olyckan är framme vänder du som husägare dig till ditt försäkringsbolag som i sin tur ser till att skadorna åtgärdas av sina avtalsentreprenörer i byggbranschen. På utvalda orter har vi idag avtal med ett par av de största försäkringsbolagen i Sverige. 

Ofta handlar det om vattenskador, men även brand- och inbrottsskador. Stormar orsakar inte sällan skador utvändigt på byggnader.

Eftersom vi representerar försäkringsbolagen, är våra hantverkare ofta den närmsta kontaktpersonen i ärendet. Vi har stor förståelse för hur utsatt man kan känna sig vid skador av den här typen. Vår vana att arbeta i miljöer där människor bor och verkar, gör att vi smidigt åtgärdar skadorna och har en nära dialog med husägaren.