Energieffektivisering

På sikt är en energieffektivisering en investering för såväl dig som fastighetsägare som för miljön. Hållbarhetstänk och miljömedvetenhet är här för att stanna, och energisnåla hus är eftertraktade på marknaden. 

Peab Byggservice kan hjälpa dig med ett helhetsgrepp eller enstaka insatser för att minska på energiförbrukningen. Det kan röra sig om exempelvis: 

  • byta till fönster med lågt U-värde
  • byte av tak
  • tilläggsisolering av vind
  • installera bättre fungerande ventilationsanläggningar med återvinning
  • sätta solceller på tak

 Vi hjälper dig hela vägen och har professionella och trygga leverantörer till vår hjälp.