Varför Peab? Därför Peab!

Vi har ett flertal avtalskunder som är rikstäckande, som vi har goda relationer och en lång historia med. Det finns ett stort antal fördelar med att välja Peab Byggservice som samarbetspartner.

Vi är vana att arbeta i miljöer med pågående verksamhet
Vår personal är van att arbeta i miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt. Vi är exempelvis ofta i kontakt med beställarens kund, som vi tar stor hänsyn till och håller en nära dialog med. Det är en självklarhet för oss att hålla snyggt omkring oss.

Personalen
Vi har engagerade, ansvarstagande, serviceinriktade och kunniga hantverkare. Vi håller det vi lovar och kommer när vi avtalat. Om något blir fel, rättar vi till det. All vår personal har kollektivavtal och vi säkerställer att alla som är inblandade i våra byggprojekt ska ha bra arbetsförhållanden och rätt lön.
Alla våra medarbetare kompetensutvecklas fortlöpande genom utbildning.

Vi tar hand om hela projektet
Vi tar hand om hela projektet och samordnar de erforderliga underentreprenörer och leverantörer som behövs. Du ska bara behöva ha en kontaktperson - på Peab Byggservice.

Ingen ska behöva skada sig
Vi har rätt kompetens när det gäller arbetsmiljö och säkerhet, för både dig som beställare som för vår egen personal. Vi säkerställer att både Peab Byggservice och vår kund följer lagar och förordningar vad gäller arbetsmiljö. Ingen ska behöva skada sig när vi bygger.

Trygghet över tid
Det är inte alla som kan lova att de finns kvar både under entreprenadtiden och under hela garantitiden. Det kan vi på Peab Byggservice.  Vi är stolta över våra kärnvärden, inte minst att vi är pålitliga. Vi säkerställer att rätt antal timmar och rätt material faktureras. Vi implementerar nu även systemuppföljning för att kunna visa dig som beställare att det fungerar som utlovat.

Byggmaterial och underentreprenörer
Vår inköpsorganisation ser till att du som kund har marknadens bästa priser på byggmaterial och att vi omger oss med pålitliga underentreprenörer. Vi säkerställer även att det byggmaterial vi köper uppfyller omvärldens och kundens miljökrav. Vi ska förse er med bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris.

Lokal förankring - rikstäckande resurser
Vi har stark lokal kännedom - med det stora företagets resurser i ryggen och vi erbjuder rikstäckande service. Med vårt upplägg för rikskunder får du en dedikerad kontaktperson som samordnar våra resurser över hela landet.