Vårt värdeerbjudande till offentlig sektor

 

Noga utvalda underleverantörer

Det finns idag cirka 100 000 byggbolag verksamma på den svenska byggmarknaden varav drygt två tredjedelar saknar kollektivavtal (SCB). De största bygg- och anläggningsföretagen har mindre än 20 % av marknaden vilket gör att såväl privat näringsliv som offentligt upphandlade kunder löper risken att hamna i massmedia på grund av orättvisa arbetsförhållanden och rent av brottslig verksamhet.

Peab Byggservice är en del i Peabkoncernen som är en ledande aktör för att skapa en juste bransch med rättvisa löner och säkerställande av grundläggande rättigheter och tillgång till de institutioner som sörjer för varje individs trygghet, hälsa och säkerhet.

Vår storlek – din trygghet

Peab Byggservice, tillsammans med Peabkoncernens övriga medarbetare, uppgår idag till cirka 15 000 anställda. Vår samlade erfarenhet och kapacitet borgar för att du som kund aldrig behöver tvivla på om våra resurser räcker till. Oberoende av dina behov så är chansen mycket stor att vi har rätt kompetens på plats någonstans i vår organisation.

Långsiktigt ägarskap garanterar leveransförmågan

Färsk statistik från SCB visar att konkurserna inom byggindustrin ökat med 3 procent hittills i år. Troligtvis kommer läget att förvärras under 2020 när konjunkturen mattas av. Peab firar sitt 60-års jubileum under 2019 och vi kommer fortsatt att vara Nordens Samhällsbyggare i många generationer framöver.