Offentlig upphandling

Peab Byggservice är idag en väletablerad leverantör i den offentliga sektorn. Vi har idag över 200 kontrakt inom kommunal verksamhet, landsting och statliga myndigheter. Mestadels jobbar vi i längre ramavtal men vi jobbar också med enstaka entreprenader som går ut på den öppna marknaden via branschens olika upphandlingsplattformar.

Vana att jobba i pågående verksamhet

Genom åren har vi blivit specialister på att renovera och bygga nytt i pågående verksamhet. Våra hantverkare är erfarna, ansvarsfulla och vana vid att arbeta i hem och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt. Vi har även erfarenhet av att jobba mot kunder som ställer extra höga krav vad gäller säkerhet så som Domstolsverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten och Specialfastigheter för att nämna några.

Egen personal ger extra trygghet för våra kunder

Samtliga Peabs hantverkare går löpande kurser inom heta arbeten, ställningsbyggnad, säkra lyft och riskhantering så att Peabs arbetsplatser uppfyller lagkrav enligt Arbetsmiljöverket samt uppfyller kraven för en säker arbetsplats.

Ibland saknar vi kompetensen själva – då tar vi hjälp av noggrant utvalda underleverantörer för att tillse att våra kunder inte ska behöva känna oro för dåliga arbetsförhållanden.

Ett juste bygge – så skapar vi en rättvis arbetsplats

Vi ställer också självklart höga krav på de underentreprenörer som vi använder. Vi anser att det är lika viktigt att de följer regler och riktlinjer precis på samma sätt som vi själva gör. För oss är det viktigt att våra kunder inom offentlig sektor ska kunna lita på att alla som rör sig på såväl små som stora entreprenader har justa villkor.

Ett av de mest specifika sätt för oss att säkrar upp detta är att endast använda UE som klarar kraven och är godkända enligt UE 2015. Detta är specificerade avtalsvillkor utgivna av Sveriges Byggindustrier. Peab-koncernen driver idag en rad olika initiativ tillsammans med bygg- och anläggningsbranschens medlemmar samt fackförbund för att skapa en rättvis och icke-diskriminerade miljö som möjligt.

Fram tills idag har merparten av våra Peab-anställda gått koncernens gemensamma utbildning i jämlikhet- och likabehandling.

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.