Tack för din förfrågan!

Vi återkommer inom kort!

Information om behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom ramen för Peabs åtagande gentemot dig – kategorier av personuppgifter, laglig grund samt ändamål 

I samband med att du skickar in din förfrågan till Peab Byggservice AB lämnar du bl.a. personuppgifter. För att Peab ska kunna hantera din förfrågan kommer Peab att behandla de personuppgifter du lämnar. Behandlingen sker för att Peab ska kunna upprätta ett avtal eller fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för.

http://www.peab.se/personuppgiftshantering kan du läsa mer hur Peab hanterar dina uppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.