Kontakta oss

Önskar du en offert eller vill du komma i kontakt med någon av våra medarbetare? Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig inom kort!

Information om behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter inom ramen för Peabs åtagande gentemot dig – kategorier av personuppgifter, laglig grund samt ändamål 

I samband med att du skickar in din förfrågan till Peab Byggservice AB lämnar du bl.a. personuppgifter. För att Peab ska kunna hantera din förfrågan kommer Peab att behandla de personuppgifter du lämnar. Behandlingen sker för att Peab ska kunna upprätta ett avtal eller fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för.

https://www.peab.se/om-peab/personuppgiftshantering kan du läsa mer hur Peab hanterar dina uppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.

 Du kan också ringa 010-456 29 00 för att komma i kontakt med oss.

Peabkoncernens visselblåsartjänst

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du att det finns ett missförhållande i något av Peabs bolag? Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister eller miljööverträdelser. Peab har nolltolerans mot detta.

Ju tidigare ett missförhållande inom bolaget kan upptäckas desto bättre, och våra medarbetare / konsulter / lärlingar / underentreprenörer kan bidra med självkorrigering snabbt.

Du ombeds att kontakta din arbetsledare eller chef för frågor som rör generellt missnöje på arbetsplatsen, din anställning, samarbetssvårigheter,  eller liknande. Självklart kan du rapportera systematiska överträdelser mot Peabs riktlinjer.