Utvecklas i Peab

Vi vill behålla våra duktiga medarbetare och utveckla den kunskap och kompetens som finns i företaget. Vi vill attrahera de bästa att söka sig till Peab. Medarbetarnas kompetens är avgörande för Peabs framgång.

Därför ser vi till att du har goda möjligheter att utvecklas i Peab utifrån dina individuella behov. Självklart ska utvecklingsinsatserna vara kopplade till företagets behov, mål och strategier.

Dina ledare kommer att stötta dig i din utveckling.

Utveckling kan vara så mycket. Att lära nya saker och prova nya utmanande arbetsuppgifter. Att ha möjlighet till befordran, att bli chef eller specialist. Att utvecklas och växa som människa genom att få ansvar.

Vi strävar efter att underlätta intern rörlighet mellan olika tjänster och orter.

Vi planerar för din utveckling vid det årliga medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare. I samtalet ingår att diskutera vilka kompetens- och ledarutvecklingsinsatser som är lämpliga för dig.

Du kanske till och med är en tänkbar kandidat till en framtida nyckelbefattning? I så fall har du säkert vissa utvecklingsbehov för att klara de nya kompetenskraven.

Det samlade behovet av kunskap och kompetens i Peab nu och i framtiden ligger till grund för prioritering av de centrala insatser som görs.