Sandra Rydén

Sandra Rydén är distriktsekonom på Peab i Jönköping. Hennes vardag är snabb med många projekt och mycket problemlösning.

Hon trivs med det höga tempot och motivationen hålls på topp av att faktiskt veta att det finns utvecklingsmöjligheter genomgående i bolaget. Vägarna för att testa på nya saker är beprövade och Peab har insett vikten av att ge sin personal möjlighet att växa vidare på sina egna villkor. Sandra förklarar:

”Sedan vi blev bolagiserade har vi fått en ännu närmare relation till ledningen. Jag har ett oerhört förtroende för min närmsta chef och vet om att ledningen hjälper mig att utvecklas personligen på samma sätt som vi alla hjälper ledningen att utveckla verksamheten framåt. Vi har en arbetsplats med högt i tak och goa kollegor som ställer upp för varandra och hjälper varandra. Jag trivs verkligen.”

Distriktsekonom Rydén valde aldrig Peab som arbetsplats utan hennes väg in kom i form av ett uppköp av hennes tidigare arbetsgivare. 

”Jag trivdes i den nya organisationen och jag kände mig sedd från första dagen. Det är viktigt för mig att känna mig sedd. Att ledningen verkligen ser mig bekräftas hela tiden genom att jag får möjlighet och förtroendet att testa på olika roller för att se vad som passar mig bäst. ”

Hon fortsätter med att förklara att i sin nuvarande roll som distriktsekonom är hennes främsta uppgift att vara ett stöd till distriktschef, arbetschefer samt produktionen när det gäller ekonomiska frågor. Arbetet består till stor del av prognosarbete, bevakning och uppföljning av nyckeltal,  utbildning i ekonomi m.m. Sandra har också haft förmånen att få medverka vid framtagandet av Byggservice nya verksamhetsledningssystem samt Byggservice nya IT-system. ”Det känns oerhört engagerande och viktigt att få vara med och påverka vårt framtida arbetssätt. Ledningen är mån om att ta del av medarbetarnas åsikter, idéer och förbättringsförslag”

Men var började resan för Sandra? Hon har inte alltid varit på Peab Byggservice. Jobbet på Peab Byggservice kom som en bonus när hennes förra arbetsgivare Midroc Construction blev uppköpta. 2005 började hon på Midroc Construction som arbetsledare som året därpå blev uppköpta av Peab Sverige AB. Hon fortsatte att jobba som arbetsledare i ytterligare ett år innan hon började som kalkylingenjör på Peab Bygg. Därefter entreprenadingenjör på Peab Bygg. Sedan fick hon frågan om att vara entreprenadingenjör för Peab Byggservice och därefter då som biträdande byggservicechef och nu distriktsekonom sedan april 2015.

”Vi har en arbetsplats och ett jobb som man ser fram emot att komma till på morgonen. Det är så otroligt viktigt. Kanske det som är viktigast av allt faktiskt.”