Tomas Fogman

Tomas är bördig från Jönköping och utbildade sig till plåtslagare i skolan, men det fanns ont om jobb på 90-talet. Han gled över till snickarrollen och skaffade sig yrkesbevis. Efter några år återvände han till smides- och plåtslagerivärlden, för att åter gå tillbaka till snickeriet med en projektledande roll i ett mindre företag. 

Tomas började arbeta på Peab i januari 2015. Efter sex månader blev han tillfrågad om han kunde tänka sig att lämna sin roll som arbetsledare för att bli platschef. Det innebär ett utökat ansvar, såväl ekonomiskt som gentemot hantverkarna.

 Tomas har en positiv framtoning som han vill förmedla till hantverkarna i alla steg. Hans reflektion är att det är enklare att få bra flyt i projekten om man som ledare är positiv.

 En typisk arbetsdag börjar tidigt, Tomas vill vara först på plats och vara väl förberedd för dagens arbete. Dagarna innebär både administrativt arbete och olika möten, exempelvis medarbetarsamtal. Han är också ute i det operativa, exempelvis för att göra skyddsronder tillsammans med skyddsombud i större projekt. Det kommer in nya förfrågningar och då besöker han kunder, det räknas på olika projekt allt från fönsterbyten till ombyggnationer.

 Tomas har ett personalansvar för 10 personer, men ser sig som en i gänget. Han ser sig gärna som ett stöd och en trygghet för medarbetarna, den som stöttar och lyfter de och ger beröm. Det är viktigt för honom att ha medarbetarna med sig.

-Att jobba i Peab känns tryggt. Det finns stöd och support om man behöver det. Vi har högt i tak på vårt kontor.

Han ser bra utvecklingspotential och går en tvåårig utbildning en dag i veckan på Högskolan i Jönköping och läser till Byggprojektledare.